DHKT

Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng họp hội đồng xét, công nhận sáng kiến năm 2023

28/11/2023
Sáng 28/11, Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng họp hội đồng xét, công nhận sáng kiến năm 2023 "Xây dựng hệ thống quản lý công tác khối lượng công tác năm học của giảng viên trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng"
 
Hội đồng nghiệm thu gồm có: TS. Nguyễn Văn Huỳnh, Hiệu trưởng - Chủ tịch; ThS. Tạ Bảo Khánh - Thư ký; ThS. Nguyễn Đình Thà – phản biện 1; ThS. Lê Anh Phê – Phản biện 2; các đồng chí Ủy viên: TS. Nguyễn Cao Luận, ThS. Đào Thị Mộng Phương, ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Nhi.
 
Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng và ThS. Nguyễn Văn Mùi; Thành viên tham gia: Phạm Anh Định, Nguyễn Tiến Lực, Đinh Thị Thu Phương 
 
ThS. Nguyễn Văn Mùi trình bày sáng kiến

Tại buổi nghiệm thu, Hội đồng đã nhất trí công nhận sáng kiến kinh nghiệm. Trên cơ sở đánh giá tính mục tiêu, tính mới, tính khoa học và tính giá trị đối với công tác đào tạo của Nhà trường, các thành viên Hội đồng đã nhất trí nghiệm thu sáng kiến kinh nghiệm.
 

123movies