DHKT

Họp đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường với đại diện sinh viên các lớp tháng 11-2023

16/11/2023

Ngày 15/11/2023, tại phòng họp nhà C đã diễn ra buổi họp định kỳ, đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường, các đơn vị khoa, phòng chức năng với đại diện các lớp sinh viên.

Chủ trì buổi đối thoại là TS. Nguyễn Cao Luận - Phó hiệu trưởng nhà trường. 

Tại buổi họp giao ban, sinh viên đã nêu ra những thắc mắc về vấn đề thực tập, chế độ chính sách, điều kiện sinh hoạt cho sinh viên và những góp ý để nhà trường tạo điều kiện giúp sinh viên thuận lợi hơn trong học tập.

Tất cả câu hỏi hay thắc mắc của sinh viên đã được Ban Giám hiệu và lãnh đạo các Khoa, các đơn vị chức năng trả lời chi tiết và thỏa đáng.


123movies