DHKT

BUỔI SINH HOẠT CHUYÊN MÔN TỔ NGOẠI NGỮ CHÀO MỪNG THI ĐUA 20/11

08/11/2023

Chiều 7/11, Tổ Ngoại ngữ, khoa Tin học-Ngoại ngữ, Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng tổ chức sinh hoạt chuyên môn chào mừng thi đua 20/11/2023 với nội dung: "Chia sẻ các công cụ, ứng dụng công nghệ vào dạy học để cải tiến chất lượng giảng dạy và nâng cao tính tự học của sinh viên".

Toàn thể giảng viên Tổ ngoại ngữ đã tham dự đầy đủ và nghiêm túc. Mọi thành viên đều thích thú với nội dung cuộc họp và tham gia thảo luận sôi nổi.

Cuối cuộc họp, 100% giảng viên của Tổ đều thống nhất cao việc ứng dụng các phần mềm đã triển khai trong cuộc họp vào giảng dạy trên lớp nhằm nâng cao chất lượng và tạo hứng thú học tập cho sinh viên trong thời gian tới.

Tin bài: Phan Thị Minh Tâm, Khoa Tin học Ngoại ngữ


mangakakalot