DHKT

Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng tổ chức chương trình tuyên truyền về chủ quyền biển đảo Việt Nam cho tân sinh viên

25/09/2023

Ngày 23/8/2023, Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng tổ chức chương trình tuyên truyền về chủ quyền biển đảo Việt Nam cho Tân sinh viên nhập học đợt 2 năm 2023 của Trường

Trung tá Kiu Duy Tiến - Chính tr viên phó, Đồn Biên phòng Hi Vân trình bày chuyên đề

Tại chương trình tuyên truyền về chủ quyền biển đảo Việt Nam năm 2023, sinh viên đã được nghe báo cáo viên là đồng chí Trung tá Kiều Duy Tiến - Chính trị viên phó, Đồn Biên phòng Hải Vân giới thiệu, thông tin, tuyên truyền một số nội dung cơ bản về chủ quyền biên giới quốc gia, tình hình biển đảo hiện nay và Luật Biên phòng Việt Nam.

Chương trình đã góp phần nâng cao nhận thức trong sinh viên nhà trường về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo Việt Nam, trách nhiệm của sinh viên trong tham gia đấu tranh với các thông tin xuyên tạc, phá hoại của các thế lực thù địch, phản động ở trong và ngoài nước, từ đó chung tay cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.


soap2day