DHKT

Đoàn TN: Lễ tuyên dương “Giải thưởng Chi đoàn tiên tiến, Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” và sơ kết việc triển khai mô hình “Đọc sách về Bác, học và làm theo” năm 2023

22/05/2023

Lễ tuyên dương “Giải thưởng Chi đoàn tiên tiến, Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” và sơ kết việc triển khai mô hình “Đọc sách về Bác, học và làm theo” năm 2023

Sáng ngày 19/5/2023, Ban Thường vụ Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức Lễ tuyên dương “Giải thưởng Chi đoàn tiên tiến, Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” và sơ kết việc triển khai mô hình “Đọc sách về Bác, học và làm theo” năm 2023 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Quân khu 5.

Đoàn trường CĐ Kinh tế - Kế hoạch có các tập thể và cá nhân được khen thưởng tại buổi Lễ:

+ Chi đoàn QTKS1-22 đạt giải thưởng Chi đoàn tiên tiến thành phố năm 2023

+ Cá nhân Nguyễn Thị Hoài - Ủy viên BTV đạt Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác thành phố năm 2023

+ Chi đoàn MAR1-21 đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện mô hình ‘’ Đọc sách về Bác - Học và làm theo ‘’

Xin chúc mừng các tập thể và cá nhân Tin bài: Bích Ngọc - UV BCH