DHKT

THÔNG TIN KẾ TOÁN LÀ MỘT NGUỒN TÀI NGUYÊN!

16/05/2023

THÔNG TIN KẾ TOÁN LÀ MỘT NGUỒN TÀI NGUYÊN!

Tôi may mắn được cấp học bổng tham gia khóa học NZELTO về “Good Governace”, nghĩa là quản trị tốt (governance thường hàm ý ở cấp độ chính phủ) do Chính phủ New Zealand tài trợ. Tôi may mắn hơn khi có cơ hội tham gia workshop của Phó giáo sư Carolyn Cordery đến từ Đại học Victoria của Wellington (VUW) với chủ đề “Thông tin kế toán: Tính hữu ích và độ tin cậy”, nơi tôi được gặp gỡ và chia sẻ kinh nghiệm với các nhà quản lý dự án, quản lý rủi ro, giám đốc tài chính và một số chuyên gia.

Phó giáo sư Carolyn Cordery (áo đỏ) và Bayu (cộng sự) đang chuẩn bị cho buổi workshop về chủ đề “Thông tin kế toán: Tính hữu ích và độ tin cậy”

Xuyên suốt workshop là vai trò nổi bật của thông tin kế toán được xem là một nguồn tài nguyên mới (a new oil) không chỉ phục vụ cho nhu cầu ra quyết định của tổ chức mà còn hướng đến việc đảm bảo thực thi các nguyên tắc của quản trị doanh nghiệp tốt như tính minh bạch, tính hiệu quả, tính pháp lý, tính trách nhiệm… của thông tin đối với các bên liên quan như nhà quản lý, cổ đông, nhà đầu tư, cơ quan quản lý…

Nhờ sự giới thiệu của các giáo viên NZELTO, tôi may mắn kết nối với Tiến sĩ (TS.) Edache Michael đến từ trường Kế toán và Luật thương mại, VUW. Trong buổi chia sẻ về học liệu và phương pháp giảng dạy các học phần kế toán tài trường, TS. Edache giới thiệu phần mềm kế toán Xero với bộ dữ liệu mẫu nhằm phục vụ cho việc giảng dạy với các phần hành kinh doanh, kế toán, lương, dự án.

Giao diện phần mềm Xero được sử dụng để giảng dạy Kế toán tại trường Kế toán và Luật thương mại, VUW

Với các biểu đồ mô tả biến động của các yếu tố doanh thu, chi phí, ngân sách… thông tin kế toán từ các báo cáo tài chính như Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh… được biểu diễn dưới dạng đồ thị, giúp nhà quản lý dễ hiểu và theo dõi quá trình và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

TS. Edache Micheal (bìa phải) chia sẻ về phương pháp giảng dạy Kế toán tại trường Kế toán và Luật thương mại, VUW

Qua buổi chia sẻ, tôi càng yêu quý công việc của mình hơn, càng hiểu rõ vai trò quan trọng của thông tin kế toán trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Từ đó, hướng đến cải tiến phương pháp dạy học của bản thân nhằm trang bị cho các em sinh viên những kiến thức nền tảng về kế toán, thuế; xây dựng khả năng tự học, tự nghiên cứu cho các em nhằm đáp ứng các yêu cầu công việc ngày càng gắn với kỹ năng phân tích và sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán trong bối cảnh các quy định và chính sách kế toán, thuế, bảo hiểm và các lĩnh vực liên quan không ngừng được cải cách.

ThS. Trần Thị Phương Thảo - Khoa Kế toán