DHKT

Chi Bộ Kế toán – Tài chính Tổ chức sinh hoạt chuyên đề “ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH ... "

11/05/2023

Chi Bộ Kế toán – Tài chính Tổ chức sinh hoạt chuyên đề “ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN CÓ PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC CÁCH MẠNG, ĐỦ NĂNG LỰC, TIÊN PHONG, GƯƠNG MẪU, ĐÁP ỨNG YÊU CẦU TRONG TÌNH HÌNH MỚI. VẬN DỤNG VÀO THỰC TIỄN XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ-KẾ HOẠCH ĐÀ NẴNG”

Hoà chung không khí chào mừng 133 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vào ngày 11/5/2023, Chi bộ Kế toán – Tài chính thuộc Đảng bộ Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thu Hà - Bí thư Chi bộ đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề: “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, Đảng viên có phẩm chất đạo đức cách mạng, đủ năng lực, tiên phong, gương mẫu, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Vận dụng vào thực tiễn xây dựng đội ngũ nhà giáo Trường cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng”.

Đồng chí Nguyễn Thị Ái Linh, đại diện chi bộ trình bày các nội dung của chuyên đề: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên; Tư tưởng Hồ Chí Minh về năng lực công tác của người cán bộ, đảng viên; Tư tưởng Hồ Chí Minh về tính tiên phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên; Những yêu cầu về phẩm chất đối với người giáo viên Việt Nam trong điều kiện hiện nay; Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực của đội ngũ nhà giáo tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng.

 Buổi sinh hoạt diễn ra sôi nổi, các đảng viên trong Chi bộ có ý kiến trao đổi về nội dung, hình thức và ý nghĩa của chuyên đề đối với bản thân. Nhiều ý kiến đóng góp đã tập trung vào làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác đánh giá, xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên đáp ứng nhu cầu thời đại mới. Các ý kiến liên hệ thực tế tại Trường, đề ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng của Đảng viên, giảng viên.

Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vẫn luôn đồng hành cùng Đảng, dân tộc và cách mạng Việt Nam; soi sáng, dẫn dắt toàn Đảng, toàn dân đạt nhiều thành tựu to lớn. Với tất cả lòng kính yêu và biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đảng viên – cán bộ, giảng viên của Trường cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng không ngừng đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người để có nhiều cống hiến vào sự nghiệp giảng dạy.

          Trần Nguyễn Tịnh Đoan - Chi bộ Kế toán – Tài chính


mangakakalot