DHKT

KIỂM TRA GIẢI THƯỞNG CHI ĐOÀN TIÊN TIẾN LÀM THEO LỜI BÁC CẤP TRƯỜNG 2023

28/04/2023


Ngày 26/4/2023, tại nhà thi đấu đa năng trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng, Đoàn trường đã kiểm tra các nội dung bao gồm :
- Morse,semaphore,nút dây,mật thư
- Múa hát tập thể và dân vũ quốc tế

Với hơn 300 sinh viên đăng ký tham gia thi kĩ năng, gần 40 tiết mục múa hát tập thể và dân vũ quốc tế.Đợt kiểm ra diễn ra với sự tham gia vô cùng tích cực và sáng tạo của các Chi Đoàn!

Đoàn kiểm tra gồm các đồng chí lãnh đạo Đoàn trường và các anh chị là Huấn luyện viên cấp 1 Trung ương và Thành phố:
- Đồng chí Võ Thị Minh Lan - Bí Thư Đoàn Trường
- Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết - Phó Bí Thư Đoàn Trường
- Đồng chí Phạm Thanh Hậu - Huấn luyện viên cấp 1 Trung ương
- Đồng chí Lê Trung Thành - Huấn luyện viên cấp 1 Trung ương
- Đồng chí Lê Nguyễn Kim Thương - Huấn luyện viên cấp 1 Trung ương
- Đồng chí Cao Nguyễn Tiểu Anh - Huấn luyện viên cấp 1 Trung ương
- Đồng chí Trần Nguyễn Như Phong - Huấn luyện viên cấp 1 Thành Phố

Ngày kiểm tra diễn ra rất tốt đẹp và thành công!
Cảm ơn sự nỗ lực của Đoàn kiểm tra,Ban tổ chức và tất cả các Chi đoàn