DHKT

Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng được công nhận đạt chuẩn “An toàn về An ninh Trật tự” năm 2022

07/03/2023

Ngày 8/2/2023, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 230/QĐ-UBND về việc công nhận Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh trật tự" năm 2022

TS. Nguyễn Văn Huỳnh - Hiệu trưởng nhà trường nhận giấy công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” năm 2022 của chủ tịch UBND Tp Đà Nẵng từ đại diện CA Tp Đà Nẵng

Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng được công nhận đạt chuẩn “An toàn về An ninh Trật tự” năm 2022 theo quyết định 230/QĐ-UBND của chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng

 

 


123movies