DHKT

Hội nghị viên chức, người lao động năm 2023 - Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng

31/12/2022

Chiều 30/12/2022, Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm 2023 nhằm kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết hội nghị năm 2022 và thảo luận, xác định phương hướng nhiệm vụ năm 2023

Dự hội nghị có tiến sĩ Nguyễn Văn Huỳnh - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường; tiến sĩ Nguyễn Cao Luận - Phó bí thư, phó hiệu trưởng; lãnh đạo các đơn vị cùng toàn thể viên chức, người lao động trong nhà trường.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Huỳnh - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại Hội nghị

Các đại biểu dự hội nghị đã xem video clip điểm lại những hoạt động nổi bật của năm 2022, nghe báo cáo tổng kết hoạt động của nhà trường năm qua và phương hướng nhiệm vụ năm 2023, nghe báo cáo tình hình tài chính năm 2022 và dự toán năm 2023
ThS. Nguyễn Trường Thành - Trưởng phòng Tổ chức, Hành chính và Thanh tra báo cáo tổng kết công tác năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023
 
 

Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Đông - Trưởng phòng Quản trị - Tài vụ trình bày báo cáo tài chính tại hội nghị

Hội nghị cũng được nghe báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 và bầu bổ sung thành viên của Ban thanh tra nhân dân.
ThS. Phạm Anh Định - Phó trưởng phòng Quản lý Đào tạo, Trưởng ban thanh tra nhân dân báo cáo kết quả hoạt động năm 2022

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, hội nghị đã thảo luận, giải trình các ý kiến đóng góp từ các đơn vị và thông qua dự thảo nghị quyết hội nghị năm 2023, tiếp tục lấy ý kiến sửa đổi bổ sung một số nội dung trong các quy chế.

ThS. Huỳnh Ngọc Thời - Trưởng phòng công tác chính trị và quản lý HSSV phát biểu ý kiến tại hội nghị

ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng - Trưởng phòng Quản lý Đào tạo phát biểu ý kiến

Tại hội nghị, nhà trường cũng đã tổ chức khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc

Tiến sĩ Nguyễn Văn Huỳnh - Hiệu trưởng nhà trường trao tặng danh hiệu Lao động tiên tiến cho các tập thể

Tiến sĩ Nguyễn Cao Luận - Phó hiệu trưởng nhà trường trao tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở cho cá nhân

Tiếp theo chương trình, hội nghị đã nghe đoàn thư ký đọc dự thảo nghị quyết hội nghị

Đồng chí Nguyễn Thị Vân - Phó trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Thanh tra, đại diện đoàn thư ký đọc dự thảo nghị quyết hội nghị 

Hội nghị tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, các đoàn thể cùng với sự đồng lòng, đoàn kết của tập thể viên chức và người lao động, Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng sẽ hoàn thành tốt những nhiệm vụ mà Nghị quyết hội nghị viên chức năm 2023 đề ra.

mangakakalot