DHKT

Hội nghị triển khai và giao ước thi đua năm học 2022-2023 của khối thi đua các trường cao đẳng công lập thành phố Đà Nẵng

10/10/2022
 
Ngày 7/10/2022, tại trường Cao đẳng giao thông vận tải Trung Ương V diễn ra Hội nghị triển khai và giao ước thi đua năm học 2022-2023 của khối thi đua các trường cao đẳng công lập thành phố Đà Nẵng
Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng do Hiệu trưởng TS. Nguyễn Văn Huỳnh làm trưởng đoàn tham dự hội nghị.
 
 
Khối thi đua các trường cao đẳng công lập trên địa bàn TP Đà Nẵng có 7 trường thành viên, gồm:
- Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng
- Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Trung ương V
- Trường Cao đẳng Thương mại
- Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng
- Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm
- Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng
- Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật Đà Nẵng
Năm học 2022-2023, - Trường Cao đẳng Giao thông Vận tải Trung ương V được bầu làm Khối trưởng, Trường Cao đẳng Nghề  làm Khối phó nhằm tổ chức và triển khai các hoạt động của Khối.

watchseriesfree