DHKT

Hình ảnh phòng thực hành nghiệp vụ du lịch của Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng

01/06/2024

Hệ thống phòng thực hành nghiệp vụ du lịch của Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng gồm: nghiệp vụ lễ tân, nghiệp vụ bar và nghiệp vụ buồng với đầy đủ các trang thiết bị phục vụ thực hành:

1. Phòng thực hành nghiệp vụ lễ tân:​

2. Phòng thực hành nghiệp vụ bar 

Nghiệp vụ nhà hàng:

3. Phòng thực hành nghiệp vụ buồng

 


manganelo