DHKT

Thông báo Vv tham gia Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến "Tìm hiểu công tác Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và hình ảnh Đà Nẵng - thành phố của tôi"

15/05/2024
 
Thông báo Vv tham gia Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến "Tìm hiểu công tác Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và hình ảnh Đà Nẵng - thành phố của tôi"
Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu công tác Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và hình ảnh Đà Nẵng - thành phố của tôi”
👉👉👉Cách thức tham gia Cuộc thi
- Bước 1: kích vào đường link tham gia Cuộc thi
- Bước 2: Điền đầy đủ thông tin cá nhân (Họ và tên, Năm sinh, số điện thoại, địa chỉ)
- Bước 3: Trả lời (theo hình thức trắc nghiệm, lựa chọn một trong 4 đáp án: a, b, c hoặc d) 9 câu hỏi tìm hiểu về công tác Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
- Bước 4: Trả lời câu hỏi số 10: dự đoán số người trả lời trong tháng
- Bước 5: Thực hiện câu hỏi số 11: Đính kèm hình ảnh "Đà Nẵng - thành phố của tôi"
- Bước 6: Nhấn nút "Gửi", hoàn thành bài thi.
Nếu muốn biết mình đã trả lời đúng bao nhiêu câu hỏi thì tiếp tục thực hiện:
- Bước 7: Bấm vào nút "Xem điểm số" để biết điểm số và xem lại kết quả trả lời cụ thể của từng câu hỏi.
 
 
1. Đợt thi tháng 4.
Link vào tham gia Cuộc thi: https://forms.gle/Wyd5fJra3D7VzAcE8
 
2. Đợt thi tháng 5/2024 Link thi tại đây: https://forms.gle/J31sofHGSoAWyHKSA
Thời gian: bắt đầu từ ngày 02/5/2024 đến hết ngày 31/5/2024
 
 


123movies