DHKT

Thông báo Vv tham gia Cuộc thi Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn đã được triển khai từ ngày 10/5/2024.

15/05/2024
 
Thông báo Vv tham gia Cuộc thi Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn đã được triển khai từ ngày 10/5/2024.
CUỘC THI TÌM HIỂU “NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN VÀ HÀNH ĐỘNG CỦA ĐOÀN VIÊN, NGƯỜI LAO ĐỘNG”
☘️ Hình thức thi: Chia làm 2 giai đoạn, Trắc nghiệm và Sáng tạo clip tiểu phẩm.
1️⃣Trắc nghiệm: 20 câu, trong vòng 15 phút. Mỗi người dự thi được tối đa 2 lần/ đợt thi.
📣Bắt đầu tuần thi thứ nhất: Từ 8h ngày 10/5 đến 23h ngày 17/5/2024.
2️⃣Sáng tạo Clip tiểu phẩm, thuyết trình dành cho tập thể: từ 3 - 5 phút/ 1 video.
- Thời gian gửi tác phẩm dự thi: Từ 0h ngày 01/6 đến đến 17h ngày 07/6/2024.
- Thời gian bình chọn: Từ 08h ngày 13/6 đến 23h ngày 20/6/2024.
- Hình thức nộp bài: Gửi đường link từ trang Youtube
 
Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của hệ thống.
Trân trọng kính mời đoàn viên, người lao động tham gia.
 

123movies