DHKT

Kế hoạch Tọa đàm Kỹ năng truyền cảm hứng và xây dựng nguồn lực trong công tác tình nguyện xã hội; Kỹ năng công tác phòng chống xâm hại trẻ em qua môi trường mạng trong thời đại 4.0; và kỹ năng giao tiếp qua giọng nói trong đoàn viên thanh niên

08/05/2024

Kế hoạch Tọa đàm Kỹ năng truyền cảm hứng và xây dựng nguồn lực trong công tác tình nguyện xã hội; Kỹ năng công tác phòng chống xâm hại trẻ em qua môi trường mạng trong thời đại 4.0; và kỹ năng giao tiếp qua giọng nói trong đoàn viên thanh niên - Xem chi tiết tại đây


123movies