DHKT

Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Chỉ thị 34-CT/TU

15/05/2024

Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu Chỉ thị 34-CT/TU - Xem thể lệ tại đây

Tải về Danh mục tài liệu cuộc thi tại đây

Vào làm bài dự thi tại đây: https://dangbodanang.vn/cuoc-thi-tim-hieu-chi-thi-so-34cttu-ngay-27102023-cua-ban-thuong-vu-thanh-uy-da-nang

- Thời gian thi chính thức: từ ngày 06/5/2024 đến hết ngày 02/6/2024.

+ Tuần thứ nhất: Bắt đầu từ ngày 06/5/2024 đến hết ngày 12/5/2024.

+ Tuần thứ hai: Bắt đầu từ ngày 13/5/2024 đến hết ngày 19/5/2024.

+ Tuần thứ ba: Bắt đầu từ ngày 20/5/2024 đến hết ngày 26/5/2024.

+ Tuần thứ tư: Bắt đầu từ ngày 27/5/2024 đến hết ngày 02/6/2024.

- Thời gian tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi: Tháng 6/2024.

 

 


123movies