DHKT

Thông báo về việc đăng ký tham gia chương trình thực tập tốt nghiệp tại Nhật Bản dành cho sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng năm 2024

23/02/2024

Thông báo về việc đăng ký tham gia chương trình thực tập tốt nghiệp tại Nhật Bản dành cho sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng năm 2024 - Nội dung chi tiết xem tại đây


MỘT SỐ HÌNH ẢNH SINH VIÊN CAO ĐẲNG KINH TẾ KẾ HOẠCH ĐÀ NẴNG LÊN ĐƯỜNG SANG NHẬT THỰC TẬP


123movies