DHKT

Thông báo dời Kế hoạch thi cấp chứng chỉ tin học ứng dụng CNTT cơ bản tháng 10 - 2023 cho sinh viên cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng

26/10/2023

Thông báo: Lịch thi tin học ứng dụng CNTT cơ bản ngày 29/10/2023 chyển sang ngày 5/11/2023.

Chi tiết liên hệ 02363.732.322, 0905.169.566 / Zalo (Mr. Châu) - Phòng Khảo thí và Bồi dưỡng cán bộ (Phòng 105 - nhà B)


manganelo