DHKT

Kế hoạch số 175KHUBND ngày 1492023 của UBND thành phố tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên địa bàn thành phố

03/10/2023

Kế hoạch số 175KHUBND ngày 1492023 của UBND thành phố tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên địa bàn thành phố - Nội dung chi tiết xem tại đây


soap2day