DHKT

Lịch dạy học và danh sách lớp Kỹ năng mềm K60

18/12/2023

Lịch học kỹ năng mềm K60 - Xem và tải về

Xem danh sách tại đây - Xem và tải về tại đây

Lưu ý:

1. Suất 3-5-CN không đủ số lượng để mở lớp nên chưa có lớp 3-5-CN

2. Suất 2-4-6 học lúc 14h không đủ số lượng mở lớp nên các bạn chuyển sang học lúc 18h tối

3. Học viên nào không sắp xếp được để tham gia học đợt này thì báo cho cô Lý (zalo: 0365058135) để bảo lưu sang đợt sau.

4.  Những học viên đã đăng ký - nhưng chưa đóng học phí - thì không có tên trong danh sách, cần đóng đầy đủ học phí thì mới có tên để học


TB ngày 25/8/2023 -  So 293 Thông báo kế hoạch đăng ký và khai giảng lớp Kỹ năng mềm K60 năm học 2023-2024 - Xem và tải về


manganelo