DHKT

Về việc tạm dừng và tiếp tục tham gia học các lớp kỹ năng mềm K58 đối với các sinh viên khóa 22

15/03/2023

THÔNG BÁO
Về việc dời lịch học các lớp kỹ năng mềm K58 và lịch khai giảng các lớp kỹ năng mềm K59

Căn cứ kế hoạch dạy và học môn Giáo dục quốc phòng cho sinh viên khóa 2022 năm học 2022-2023. Nay Phòng Khảo thì & Bồi dưỡng cán bộ thông báo đến các giảng viên đang giảng dạy Kỹ năng mềm và toàn thể học viên tham gia học các lớp Kỹ năng mềm K58 và tham gia đăng ký các lớp Kỹ năng mềm K59 như sau:
Đối với các lớp kỹ năng mềm khóa 58:
- Tạm dừng việc dạy và học từ ngày 20/3 đến ngày 7/4/2023
- Bắt đầu học trở lại: từ ngày 10/4/2023
Đối với các lớp Kỹ năng mềm K59: Dời lịch khai giảng từ ngày 20/03/2023 sang ngày 10/04/2023
Mọi thắc mắc liên hệ trực tiếp tại phòng Khảo thí & Bồi dưỡng cán bộ nhà trường, gặp cô Lý – Sđt: 0365058135
 


agario - kisaltmasi - diyet - ilahi dinle - film izle - cuma mesajlari - sarki sozleri - sarki sozleri - youtube