DHKT

TB So 98 và QD 126 Về việc Tổ chức và cử sinh viên đi học Giáo dục Quốc phòng - An ninh khóa tuyển sinh năm 2022

24/03/2023

TB So 98 Về việc Tổ chức học Giáo dục Quốc phòng - An ninh khóa tuyển sinh năm 2022 - Xem nội dung chi tiết tại đây

QD So 126 Về việc cử sinh viên cao đẳng chính quy tham gia học GDQP-AN năm 2023 - Xem và tải về 

DANH SÁCH BIÊN CHẾ PHÒNG Ở - ĐẠI ĐỘI, TIỂU ĐỘI HỌC GD QP-AN NĂM 2023 (27/3-07/4/2023) - Chi tiết tại: http://daotaocep.edu.vn/Home/view.aspx?cat_=23&key_=2292


123movies