DHKT

QD 239 Vv công nhận đạt trong kỳ thi sát hạch tiếng Anh chuẩn đầu ra, đợt thi ngày 25/6/2023

11/07/2023

QD 239 Vv công nhận đạt trong kỳ thi sát hạch tiếng Anh chuẩn đầu ra, đợt thi ngày 25/6/2023 - Xem và tải về

-------

Phòng Khảo thí và Bồi dưỡng cán bộ, Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng
Điện thoại bàn: 02363.732.322 - Cô Lý: 0365058135


123movies