DHKT

Hướng dẫn Công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2023 trên địa bàn quận

16/01/2023

1. Hướng dẫn Công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2023 trên địa bàn quận - Xem và tải về

2. Hướng dẫn Tổ chức hoạt động và tuyên truyền các ngày kỷ niệm lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong 3 năm 2023-2025 - Xem và tải về

3. Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng CSVN và hoạt động mừng xuân Quý Mão 2023; kết quả kinh tế - xã hội của thành phố, quận năm 2022, nhiệm vụ năm 2023 - Xem và tải về

4. Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Ngày ký hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình ở Việt Nam (27/1/1973 - 27/01/2023)   Xem và tải về

5. Đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động mừng Đảng, đón Xuân Quý Mão 2023 Xem và tải về

 

 


123movies