DHKT

Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng trao tiền hỗ trợ cho sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng bởi thiên tai - bão - lũ trong năm 2020

03/11/2020


Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng trao tiền hỗ trợ cho sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng bởi thiên tai - bão - lũ trong năm 2020.  

Sáng 4/11/2020, đại diện Công đoàn, Đoàn thanh niên và phòng Công tác chính trị - Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch đã trao 101 suất hỗ trợ cho 101 sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng bởi thiên tai - bão - lũ trong năm 2020.

Mỗi suất hỗ trợ 500.000 đồng với tổng số tiền là 50 triệu 500 ngàn đồng. Phần kinh phí từ nguồn đóng góp ủng hộ của cán bộ công nhân viên, quỹ phúc lợi của nhà trường và quỹ công đoàn trường.

Đây là hoạt động ý nghĩa thiết thực, hỗ trợ kịp thời của nhà trường dành cho sinh viên, chia sẻ những khó khăn với sinh viên có gia đình bị thiệt hại do thiên tai bão lũ, sớm vượt qua khó khăn ổn định cuộc sống.