DHKT

Mức thu học phí hàng năm của trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng

01/06/2022

 Mức thu học phí năm học 2023 – 2024 của Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng
(Trường công lập nên học phí tốt)

 

 


 

 

 

 

 

* QĐ 93 ngày 3/3/2023 Vv Điều chỉnh mức thu học phí năm học 2022 - 2023 (như mức thu năm học 2021 - 2022)

*  QD So 266 Về mức thu học phí năm học 2022 – 2023 của trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng Xem và tải về

* QD So 563 Về mức thu học phí năm học 2021 – 2022 của trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng Xem và tải về

* QD So 382 Vv Mức thu học phí năm học 2020-2021 -  Xem và tải về


123movies