DHKT

QD So 59 Vv công nhận kết quả đạt yêu cầu theo chuẩn đầu ra Kỹ năng mềm K50

15/02/2022

QD So 59 Vv công nhận kết quả đạt yêu cầu theo chuẩn đầu ra Kỹ năng mềm K50

Xem và tải về 

 

 


Kết quả học tập lớp kỹ năng mềm K50 - Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng.

Xem và tải về (cập nhật ngày 16-12)

Nếu có thắc mắc, sinh viên liên hệ Cô Trâm: 0796.574.579 - Phòng khảo thí và Bồi dưỡng cán bộ trước ngày 20/12/2021


yesmovies