DHKT

Sinh viên QTKS1_21 của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng đã bắt đầu kỳ thực tập tại FLC Quy Nhơn

09/06/2023
WELCOME SINH VIÊN CAO ĐẲNG KINH TẾ KẾ HOẠCH ĐÀ NẴNG THỰC TẬP TẠI FLC QUY NHƠN
 
Sự háo hức của các bạn QTKS21- Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng khi tới một nơi mới hơn đi ra khỏi thành phố đã quen thuộc với mình, được làm việc và tiếp xúc với một môi trường mới hoàn toàn.
 
Chào đón SV là những anh chị của bộ phận đào tạo vô cùng cởi mở và dễ gần. Trong buổi đầu tiên tại FLC, SV được những anh chị trong bộ phận phân chia những vị trí thích hợp, cùng với chỉ dẫn trước ngày làm việc đầu tiên.
 
Khoảng thời gian tiếp theo sẽ là những ngày vô cùng ý nghĩa đối với các bạn - sinh viên quản trị du lịch khách sạn khi mà được làm việc như một nhân viên thực thụ với phong cách phục vụ, tư thế, lời nói, những nghiệp vụ chuyên môn cho từng bộ phận và được trực tiếp phục vụ khách hang nghỉ dưỡng tại đây....

 


123movies