DHKT

BUỔI THỰC TẬP TRONG PHÒNG THỰC HÀNH CỦA SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN TRƯỚC KHI RA TRƯỜNG

28/03/2023

Trước khi ra trường, sinh viên ngành kế toán được trang bị đầy đủ kiến thức và kĩ năng xử lý thực tế, được cầm tay chỉ việc. Cụ thể: Sinh viên được thực tập trong phòng thực hành và chia nhóm để thực hành cách làm việc nhóm, cách quản lý và bàn giao công việc. Mỗi lớp sẽ được chia thành các nhóm, mỗi nhóm gồm 4-5 sinh viên đại diện cho một phòng kế toán của doanh nghiệp. Mỗi sinh viên sẽ đảm nhiệm một phần hành kế toán giống như đang làm việc trong một doanh nghiệp thực thụ.


Phòng thực hành của sinh viên được trang bị hệ thống máy điều hoà thoáng mát, hệ thống máy tính đầy đủ hiện đại

Mỗi nhóm sinh viên đảm nhiệm một phần hành kế toán như trong một doanh nghiệp thực thụ.

Đợt thực tập được chia thành 3 giai đoạn: giai đoạn xử lý chứng từ, giai đoạn thực hành trên phần mềm Excel và giai đoạn thực hành trên phần mềm kế toán.

Ở giai đoạn xử lý chứng từ: Sinh viên được thực hiện dựa trên bộ chứng từ của một doanh nghiệp sản xuất thực tế. Xong giai đoạn này, sinh viên sẽ nắm được cách phân loại, đọc và sắp xếp chứng từ, từ đó định khoản được để phục vụ cho công tác hạch toán phần mềm.

Giai đoạn thực thành trên phần mềm Excel: Sinh viên xử lý số liệu và lập báo cáo tài chính trên phần mềm Exccel, từ đó thành thạo kĩ năng tin học văn phòng nhằm bổ trợ phục vụ cho công việc sau khi ra trường.

Giai đoạn thực hành trên phần mềm kế toán: Sinh viên được thực hành ghi sổ kế toán trực tiếp trên phần mềm kế toán Fast Accounting - phần mềm mà các doanh nghiệp hiện đang sử dụng phổ biến. Việc sử dụng thành thạo phần mềm này giúp sinh viên tự tin và sẵn sàng có thể làm được việc ngay sau khi ra trường.

ThS. Phạm Thị Hường - Khoa Kế toán


123movies