DHKT

Thông báo kế hoạch tổ chức thi sát hạch tiếng Anh tương đương trình độ A2 theo CĐR cho SV tháng 10 năm 2023

30/06/2023

TB So 292 Thông báo kế hoạch tổ chức ôn tập và sát hạch tiếng Anh chuẩn đầu ra cho SV Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng đợt tháng 10/2023 - Xem và tải về

 

-----------

TB So 15 Thông báo kế hoạch tổ chức các đợt thi sát hạch tiếng Anh tương đương trình độ A2 theo CĐR cho SV năm 2023

Xem và tải về

 


123movies