DHKT

Danh sách và lịch học kỹ năng phỏng vấn xin việc làm và viết hồ sơ xin việc tháng 1/2023

02/01/2023

Danh sách và lịch học kỹ năng phỏng vấn xin việc làm và viết hồ sơ xin việc tháng 1/2023 - Xem và tải về danh sách học

Sinh viên nào chưa đăng ký học, đã đăng ký nhưng chưa có tên hoặc muốn học bổ sung thì liên hệ cô Lý 0365058135 - Phòng 105 nhà B, Phòng Khảo thí và Bồi dưỡng cán bộ, Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng


123movies