DHKT

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023 KHÓA 2022 - TUẦN 51 (TỪ NGÀY 19/12 - 23/12/2022)

19/12/2022

1. THỜI KHÓA BIỂU HỌC KHÓA 2022 NHẬP HỌC ĐỢT 1 - HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023 TUẦN 39 (26/9 - 30/9/2022) NEW

 Chi tiết xem tại Trang đào tạo tín chỉ: http://daotao.cep.edu.vn/Home/view.aspx?cat_=23&key_=2241

2. THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023 KHÓA 2022 (TỪ NGÀY 03/10/2022)

Chi tiết xem tại: http://daotao.cep.edu.vn/Home/view.aspx?cat_=23&key_=2243

3. THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023 KHÓA 2022 TUẦN 50 (TỪ NGÀY 12/12 - 17/12/2022)

Chi tiết xem tại: http://daotaocep.edu.vn/Home/view.aspx?cat_=23&key_=2264

4. THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023 KHÓA 2022 - TUẦN 51 (TỪ NGÀY 19/12 - 23/12/2022)

Chi tiết xem tại: http://daotaocep.edu.vn/Home/view.aspx?cat_=23&key_=2266


agario - kisaltmasi - diyet - ilahi dinle - film izle - cuma mesajlari - sarki sozleri - sarki sozleri - youtube