DHKT

Kết quả thi sát hạch cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản ngày 24,25/4/2021

02/07/2021

\

 

Kết quả thi sát hạch cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản ngày 24,25/4/2021 của sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế Kế Hoạch Đà Nẵng

Kết quả thi cơ bản: https://drive.google.com/file/d/1JFk_HgOzJ6d9u0MgBDWTFEo0y9SKxYMu/view?usp=sharing 

Thí sinh kiểm tra kỹ các thông tin, nếu thí sinh có gì thắc mắc liên hệ thầy Châu: 0905169566