DHKT

Trường Cao đẳng Kinh tế -Kế hoạch: Đào tạo liên thông chính quy bậc Đại học

29/05/2022

Theo đó, sinh viên học ngành tiếng Anh chuyên sâu tiếng Anh Thương mại, tiếng anh Du lịch có thể liên thông chính quy trình độ Đại học tại Trường Đại học Ngoại ngữ, các sinh viên khối ngành Kế toán, Tài chính Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Quản trị Khách sạn, Dịch vụ pháp lý có thể liên thông chính quy trình độ Đại học tại trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng.

Trên cơ sở nền tảng chất lượng đào tạo của Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng, sinh viên sau khi tốt nghiệp trình độ cao đẳng có thể có 2 con đường lựa chọn: một là tìm việc làm ngay, hoặc là học lên trình độ cao hơn cùng khối ngành ở bậc cao đẳng thông qua hình thức liên thông lên Đại học; đây cũng là con đường nhiều sinh viên ở trường đang quan tâm và lựa chọn.

Sau hơn 44 năm đi vào hoạt động, hiện nay Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng có quy mô đào tạo hàng năm khoảng 3.000 sinh viên. Nhà trường được trang bị cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, vào bậc tốt nhất miền Trung và Tây Nguyên.

Nguồn: https://baodautu.vn/truong-cao-dang-kinh-te-ke-hoach-dao-tao-lien-thong-chinh-quy-bac-dai-hoc-d25472.html


123movies