DHKT

Thông tin liên hệ Khoa Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ

20/02/2019

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO & BỒI DƯỠNG CÁN BỘ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KẾ HOẠCH ĐÀ NẴNG

Điện thoại: 02363.732.322 - 0905.169.566 (Mr. Châu), 0914026326(Mr. Tuấn)

Email: trungtamdaotaoktkh@gmail.com

Website: http://cep.edu.vn/trungtamdaotaovaboiduongcanbo

Địa chỉ: Nhà D (Nhà dự án)


Liên hệ :

1. Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ
143 Nguyễn Lương Bằng, Tp. Đà Nẵng - 02363732 322
Di động: 0905 169566 (Mr Châu) hoặc 0914026326 (Mr. Tuấn)
Email: trungtamdaotaoktkh@gmail.com

2.  Ban biên tập Website
Email: truongcaodangkinhtekehoach@gmail.com