DHKT

Thông tin liên hệ Phòng Khảo thí và Bồi dưỡng cán bộ

01/06/2021

PHÒNG KHẢO THÍ & BỒI DƯỠNG CÁN BỘ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KẾ HOẠCH ĐÀ NẴNG

Bộ phận Khảo thí: Điện thoại: 02363611.567 Email: kt.dbclgd.ktkh@gmail.com

Bộ phận Bồi dưỡng cán bộ: Điện thoại: 02363.732.322 - 0905.169.566 (Mr. Châu), Email: trungtamdaotaoktkh@gmail.com

Địa chỉ: Nhà D (Nhà dự án)


Liên hệ :

1. Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ
143 Nguyễn Lương Bằng, Tp. Đà Nẵng - 02363732 322
Di động: 0905 169566 (Mr Châu) hoặc 0914026326 (Mr. Tuấn)
Email: trungtamdaotaoktkh@gmail.com

2.  Ban biên tập Website
Email: truongcaodangkinhtekehoach@gmail.com