DHKT

Cơ cấu tổ chức Phòng Khảo thí và Bồi dưỡng cán bộ - Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng

21/09/2021

Cơ cấu tổ chức Phòng Khảo thí và Bồi dưỡng cán bộ - Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng


Nguyễn Ngọc Tuấn

 

ThS. Nguyễn Ngọc Tuấn

Trưởng Phòng, Giảng viên

Thạc sĩ Quản trị Kinh Doanh

Email: ngoctuankh@gmail.com

SĐT: 0914026326

Description: http://due.udn.vn/LinkClick.aspx?fileticket=UpRSnNhAsFU%3d&tabid=142&portalid=0&language=en-US
Cái Quang Kiên

ThS Cái Quang Kiên

Phó trưởng phòng, Giảng viên

Thạc sĩ QTKD ngành Tài chính Ngân hàng

Số điện thoại: 0982770077

Điện thoại bàn: 02363 611 567

Email: quangkienvndn@gmail.com

 


Nguyễn Quang Châu

ThS Nguyễn Quang Châu

Chuyên viên

SĐT:  0905169566

Điện thoại: 02363.732.322

Email: liemchaukh@gmail.com

 


Nguyễn Thị Bích Trâm (91)

ThS Nguyễn Thị Bích Trâm (91)

Chuyên viên

SĐT: 

Điện thoại: 02363.732.322

Email: tramnguyendn11098@gmail.com

 

Nguyễn Ngọc Minh

ThS Nguyễn Ngọc Minh

Thạc sỹ Kinh tế chính trị

Giảng viên kiêm nhiệm

Số điện thoại: 0905.998.009

Điện thoại bàn: 02363 611 567

nguyenngocminhktkh@gmail.com

Trần Thị Kim Thoa

 

ThS Trần Thị Kim Thoa
Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Chuyên viên vị trí Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục

Trợ lý Khoa Tin học Ngoại ngữ và Khoa Tài chính Ngân hàng

Số điện thoại: 0933222290

Điện thoại bàn: 02363 611 567

 trankimthoadn@gmail.com


Trần Thị Thúy

Trần Thị Thúy

Chuyên viên vị trí Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục

Trợ lý Khoa Kế hoạch Quản trị

Điện thoại: 0986648798

Email: thuytran8785@gmail.com


Trần Thị Tuyết Nga

 

 

ThS Trần Thị Tuyết Nga

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Chuyên viên vị trí Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục

Trợ lý khoa Kế toán và Khoa Kinh tế cơ sở

Điện thoại: 0935332727

tuyetnga.154@gmail.com

Điện thoại bàn: 02363 611 567

 

Hồ Thị Tường Vân

Hồ Thị Tường Vân

Chuyên viên

Điện thoại: (093) 5293601

Điện thoại bàn: 02363 611 567

vanhokhdn@gmail.comLiên hệ :

1. Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ
143 Nguyễn Lương Bằng, Tp. Đà Nẵng - 02363732 322
Di động: 0905 169566 (Mr Châu) hoặc 0914026326 (Mr. Tuấn)
Email: trungtamdaotaoktkh@gmail.com

2.  Ban biên tập Website
Email: truongcaodangkinhtekehoach@gmail.com