DHKT

Cơ cấu tổ chức Phòng Khảo thí và Bồi dưỡng cán bộ

11/11/2022

Cơ cấu tổ chức Phòng Khảo thí và Bồi dưỡng cán bộ
Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng


ThS. Nguyễn Ngọc Tuấn

Chức vụ: Trưởng phòng

Địa chỉ: P105, Nhà B

ĐT CQ: 02363.732322

DĐ: 0914.026.326

Email: ngoctuankh@gmail.com

 

Phụ trách chung và quản lý toàn diện các hoạt động;

Trực tiếp phụ trách công tác liên kết đào tạo và bồi dưỡng

 

 

 

ThS. Nguyễn Ngọc Minh

Chức vụ: GV kiêm nhiệm

Địa chỉ: P105, Nhà B

ĐT CQ: 02363.732322

DĐ: 0905.998.009

Email: nguyenngocminhktkh@gmail.com

- Phụ trách công tác Khảo thí;

- Xây dựng kế hoạch khảo thí hàng năm; xây dựng KH đề thi, KH coi thi, giám sát thi;

- Quản lý ngân hàng đề thi và chủ trì nhập điểm thi các kỳ thi


ThS. Nguyễn Quang Châu

Chức vụ: Chuyên viên

Địa chỉ: Nhà B

ĐT CQ: 02363.732.322

DĐ: 0905.169.566

Email: liemchaukh@gmail.com

- Phụ trách công tác truyền thông, quảng cáo và tư vấn tuyển sinh;

- Phụ trách việc phối hợp tổ chức thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT chuẩn cơ bản.

- Quản lý các lớp liên kết đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn

 


ThS. Lê Thị Lý

Chức vụ: Giảng viên kiêm nhiệm

Địa chỉ: Phòng 105 Nhà B

ĐT CQ: 02363.732.322

DĐ: 0902.747.259

Email: cattuong059@gmail.com

- Phụ trách công tác đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên

- Phụ trách việc tổ chức thi sát hạch tiếng anh chuẩn đầu ra cho sinh viên.

 

 


 

 

 

ThS. Trần Thị Kim Thoa

Chức vụ: Chuyên viên

Địa chỉ: P105, Nhà B

ĐT CQ: 02363.732322

DĐ: 0933.222.290

Email: trankimthoadn@gmail.com

 

- Phụ trách công tác hỗ trợ Khoa Tin học–Ngoại ngữ và Khoa Tài chính – Ngân hàng;

- Phụ trách công tác văn thư, hành chính và quản lý tài sản, VPP của đơn vị;

- Thực hiện in sao, đóng túi đề thi; đánh, cắt và ráp phách bài thi; nhập và quản lý điểm thi,.. của Khoa Tin học–Ngoại ngữ và Khoa Tài chính – Ngân hàng;

- Tham gia công tác ĐBCL giáo dục và công tác khác theo sự phân công.


CN Trần Thị Thúy

Chức vụ: Chuyên viên

Địa chỉ: P105, Nhà B

ĐT CQ: 02363.733067

DĐ: 0986.648.798

Email: thuytran8785@gmail.com

 

- Phụ trách công tác hỗ trợ Khoa Kế hoạch – Quản trị;

- Thực hiện in sao, đóng túi đề thi; đánh, cắt và ráp phách bài thi; nhập và quản lý điểm thi,.. của Khoa Kế hoạch – Quản trị;

- Giao, nhận, lưu trữ, bảo quản bài thi và điểm thi; nhập số hiệu văn bằng, chứng chỉ.. và chuyển phòng Quản lý Đào tạo đưa lên trang website;

- Tham gia công tác ĐBCL giáo dục và công tác khác theo sự phân công.

 


ThS. Trần Thị Tuyết Nga

Chức vụ: Chuyên viên

Địa chỉ: P105, Nhà B

ĐT CQ: 02363.732322

DĐ: 0935.332.727

Email: tuyetnga.154@gmail.com

 

 

- Phụ trách công tác hỗ trợ Khoa Kế toán và Khoa Kinh tế - Cơ sở;

- Thực hiện in sao, đóng túi đề thi; đánh, cắt và ráp phách bài thi; nhập và quản lý điểm thi,.. của Khoa Kế toán và Khoa Kinh tế - Cơ sở;

- Tham gia công tác ĐBCL giáo dục và công tác khác theo sự phân công. 


 

ThS. Nguyễn Thị Thuận

CDNN: GV GDNN lý thuyết

Địa chỉ: P105, Nhà B

ĐT CQ: 02363.732322

DĐ: 0947846633

Email: thuannguyen4385@gmail.com

 

- Phụ trách công tác coi thi; đánh phách, cắt, ráp phách bài thi; chấm thi, chấm phúc khảo;

- Giao, nhận, lưu trữ, bảo quản bài thi và điểm thi; nhập số hiệu Văn bằng, Chứng chỉ.. và chuyển phòng Quản lý Đào tạo đưa lên trang website;

- Theo dõi và tổng hợp khối lượng coi thi, giám sát thi, chấm thi và các báo cáo giám sát các kỳ thi.

123movies