DHKT

ThS Nguyễn Ngọc Tuấn

14/09/2022
 

Ảnh đại diện

Thông tin các nhân


Nguyễn Ngọc Tuấn

 

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Tuấn

Ngày tháng năm sinh: 25/4/1979

Quê quán: Đà Nẵng

Nơi sinh: Đà Nẵng

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Kinh tế phát triển

Học vị, học hàm: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

Bộ phận công tác: Phòng Khảo thí và Bồi dưỡng cán bộ

Công việc đảm nhiệm: Trưởng phòng 

Giảng dạy: Đấu thầu, Quản trị dự án đầu tư, Kinh tế Đầu tư, Kinh tế phát triển

Email: ngoctuankh@gmail.com

 


QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1. Từ 11/2001 đến 12/2007: Giảng viên Khoa Kế hoạch - Quản trị

2. Từ 01/2008 đến tháng 5/2011: Phó trưởng phòng, Phòng Thanh tra

3. Từ 6/2012 đến 5/2017: Phó trưởng khoa, Khoa Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ

4. Từ 6/2017 đến 8/2018: Trưởng khoa, Khoa Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ

5. Từ 10/2018 đến 5/2021: Giám đốc trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ

6. Từ 1/6/2021 - đến 20/7/2021: Phụ trách Phòng Khảo thí và Bồi dưỡng cán bộ

7. Từ 20/7/2021 đến nay: Trưởng phòng Khảo thí và Bồi dưỡng cán bộ


NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Thành viên đề tài khoa học cấp bộ “Thực trạng và giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung”, Năm 2011.

2. Thư ký đề tài khoa học cấp bộ năm 2012 “Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp đào tạo theo hướng chất lượng cao phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng”, Năm 2013.

3. Chủ nhiệm đề tài cấp Trường “Xây dựng Hệ thống ngân hàng câu hỏi và bài tập tình huống trong đấu thầu”, Năm 2011.

4. Phát triển nhà ở cho công nhân tại các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam: Thực trạng và giải pháp – Nguyễn Ngọc Tuấn – Tạp chí Khoa học xã hội miền Trung – ISSN 1859-2635, Năm 2016.

5. Cách mạng công nghiệp 4.0 và những vấn đề đặt ra đối với giáo dục nghề nghiệp tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng – Nguyễn Ngọc Tuấn - Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Ứng dụng CNTT trong dạy, học và quản lý giáo dục tại các Trường Cao đẳng trong thời kỳ hội nhập”. Năm 2017.

6. Chủ nhiệm đề tài NCKH cấp trường "Hoàn thiện mô hình đào tạo Kỹ năng mềm cho sinh viên tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng theo tiếp cận năng lực thực hiện",  Năm 2021.

7. Thành viên đề tài khoa học cấp bộ năm 2021 “Định hướng đào tạo kiến thức kinh tế thị trường và lập kế hoạch kinh doanh cho các HTX và nông hộ tại khu vực Nam Trung Bộ”, Năm 2022.


KHEN THƯỞNG

1. Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, Năm 2013

2. Bằng khen Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Năm 2013

3. Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, Năm 2010, 2011, 2012, 2014, 2021


agario - kisaltmasi - diyet - ilahi dinle - film izle - cuma mesajlari - sarki sozleri - sarki sozleri - youtube