DHKT

Kế hoạch dạy và đánh giá các lớp Kỹ năng mềm K62 (bổ sung lịch học sau hè)

06/07/2024

Lịch học kỹ năng mềm dạy sau hè của các lớp K62 (dòng màu vàng).


Kế hoạch dạy và đánh giá các lớp Kỹ năng mềm K62 - Xem danh sách lớp tại đây

Các bạn sinh viên xem tên và lớp. Mọi thắc mắc nhắn tin qua số zalo 0365058135  (cô Lý) - Phòng Khảo thí và Bồi dưỡng cán bộ


 manganelo