DHKT

GIỚI THIỆU PHÒNG KHẢO THÍ VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ

22/05/2022

GIỚI THIỆU PHÒNG KHẢO THÍ VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ

Phòng Khảo thí và Bồi dưỡng cán bộ được tổ chức lại từ 02 đơn vị: Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ và Tổ Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục (theo Quyết định số 607/QĐ-BKHĐT ngày 12 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) với chức năng: Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc quản lý và triển khai thực hiện công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục; quản lý và tổ chức thực hiện công tác liên kết đào tạo và bồi dưỡng ngắn hạn, đào tạo bồi dưỡng kỹ năng mềm, ngoại ngữ, tin học cho sinh viên và các đối tượng khác có nhu cầu.

Về cơ cấu tổ chức bộ máy của Phòng Khảo thí và Bồi dưỡng cán bộ hiện tại gồm có: 01 Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng và 07 viên chức, trong đó 07 thạc sĩ và 02 cử nhân.

Phòng Khảo thí và Bồi dưỡng cán bộ được tổ chức lại và sáp nhập từ 02 đơn vị tiền thân ban đầu Khoa Đào tạo Tại chức và Bồi dưỡng cán bộ (thành lập vào năm 2002) và Phòng Thanh tra (thành lập vào năm 2008) cho nên bề dày lịch sử hình thành và phát triển của đơn vị gần 20 năm. Với bề dày lịch sử như vậy, Phòng Khảo thí và Bồi dưỡng cán bộ thực sự là một đơn vị có nhiều đóng góp tích cực vào thành tựu chung của nhà trường trong chặng đường 45 năm xây dựng và phát triển trên các mặt công tác và nhiệm vụ được giao.

Về công tác Khảo thí: Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, Phòng Khảo thí và Bồi dưỡng cán bộ đã làm đầu mối tổ chức các kỳ thi kết thúc học kỳ và thi lại hàng năm đảm bảo theo đúng kế hoạch, nghiêm túc và đúng qui định. Công tác đề thi, chấm thi được thực hiện đúng quy trình và bảo mật; việc nhập điểm thi kết thúc học kỳ, nhập điểm học phần phục vụ cho việc đổi chiếu điểm khi sinh viện ra trường được thực hiện một cách cẩn thận, hạn chế tối đa sai sót. Công tác lưu giữ bài thi, điểm thi, bảng điểm tổng kết học phần vào kho một cách khoa học, ngăn nắp, đúng quy định.

Về công tác Đảm bảo chất lượng giáo dục: Hàng năm, nhà trường đều xây dựng kế hoạch tự đánh giá chất lượng GDNN và triển khai thực hiện trong toàn trường; xây dựng và nộp báo cáo Tự đánh giá (theo Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng) về Bộ LĐ-TB&XH đúng thời hạn, đảm bảo yêu cầu về nội dung và hình thức; phấn đấu đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cho từng giai đoạn và đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục. Trong năm học 2019 – 2020, nhà trường đã ban hành và triển khai thực hiện Hệ thống đảm bảo chất lượng; thực hiện công tác đánh giá nội bộ năm 2020 và năm 2021.

Thực hiện chủ trương về việc trưng cầu ý kiến góp ý của HSSV về việc giảng dạy của giảng viên, kể từ năm 2008 đến nay, nhà trường đã tiến hành khảo sát định kỳ hàng năm về hoạt động giảng dạy của giảng viên. Qua kết quả khảo sát đội ngũ giảng viên đã thu nhận được những góp ý của HSSV để từ đó có giải pháp cải tiến công tác giảng dạy của mình nhằm đáp ứng tốt hơn sự mong đợi của người học. Bên cạnh đó cũng thu thập thêm thông tin về tình hình phục vụ của thư viện, trang bị cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và học tập, từ đó đề xuất với lãnh đạo trường có biện pháp đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng tốt hơn nhu cầu giảng dạy và học tập của giảng viên và học sinh sinh viên.

Về công tác liên kết đào tạo, bồi dưỡng: Tính đến hết tháng 6/2021, nhà trường đã tuyển sinh, đào tạo theo hình thức vừa làm vừa học, liên thông, liên kết đào tạo đại học, cao học và bồi dưỡng ngắn hạn như sau: 7238 học viên trình độ trung cấp chuyên nghiệp; 2031 học viên trình độ cao đẳng; 2503 học viên loại hình liên kết đào tạo trình độ đại học, cao học; 28.521 học viên các lớp bồi dưỡng và cấp chứng chỉ nghiệp vụ ngắn hạn các loại (nghiệp vụ đấu thầu, lập và thẩm định dự án, kế toán trưởng, kế toán viên, quản lý tài chính cho chủ tài khoản và kế toán các xã phường, kê khai và quyết toán thuế, tin học, ngoại ngữ, kỹ năng mềm....).

Với kết quả và thành tích đã đạt được như trên, tập thể Phòng Khảo thí và Bồi dưỡng cán bộ (tiền thân từ 02 đơn vị cũ) đã được Thủ tướng chính phủ tặng 1 bằng khen, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư tặng 7 bằng khen, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tặng 2 bằng khen, Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng 3 vào năm 2012, Tập thể lao động xuất sắc vào 2015. Đối với cá nhân: 01 người được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng 3; 1 người được Thủ tướng chính phủ tặng bằng khen, 2 người được công nhận chiến sỹ thi đua cấp bộ, 5 lượt người được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp (tỉnh) thành phố, 8 lượt người được tặng bằng khen của Bộ trưởng và 14 lượt người được công nhận danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.


manganelo