ThS Trương Thị Mỹ Hạnh

27/05/2022
 

Ảnh đại diện

Thông tin các nhân

Trương Thị Mỹ Hạnh

Họ và tên: Trương Thị Mỹ Hạnh

Ngày tháng năm sinh: 02/7/1975

Quê quán: Quảng Bình

Nơi sinh: Quảng Bình

Tốt nghiệp Đại học: Luật học

Học vị, học hàm: Thạc sĩ

Bộ phận công tác: Tổ bộ môn Luật, Khoa KTCS

Công việc đảm nhiệm: Phó trưởng khoa

Giảng dạy: Các môn học Lý luận Nhà nước và Pháp luật; Luật Thương mại; Luật Lao động và ASXH; Luật Đất đai; Luật Quốc tế; Kỹ năng tư vấn pháp luật trong lĩnh vực đất đai; Kỹ năng tư vấn pháp luật trong lĩnh vực lao động;Tư vấn doanh nghiệp;Luật Kinh tế; Pháp luật đại cương; Pháp luật; Kỹ thuật soạn thảo văn bản;

Điện thoại: 0975 523 524

Email: hanhkh@yahoo.com.vn


QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1. Từ tháng 12/ 2000 đến tháng 9/2005: Giảng viên khoa Cơ bản – Cơ sở, Tin học và Ngoại ngữ

2. Từ tháng 10/ 2005 đến tháng 1/2015: Giảng viên khoa Kinh tế - Cơ sở

3. Từ tháng 2/2015 đến 7/2021: Tổ trưởng bộ môn Luật trực thuộc trường

4. Từ 20.7.2021 đến nay: Phó trưởng Khoa Kinh tế cơ sở


NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

I. Đề tài NCKH

1. Chủ trì Đề tài NCKH Trường “Hệ thông văn bản trong nội bộ Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng” năm 2011.

2. Thành viên Đề án mở  ngành dịch vụ pháp lý hệ Cao đẳng  2013

II. Bài báo

1. Bài báo: Xây dựng văn hóa chất lương trong Nhà trường, nội san NCKH Trường Cao đẳng Kinh tế Kế Hoạch Đà Nẵng. Số 4/2016, Trang 2.


SÁCH GIÁO TRÌNH

1. Tập bài giảng Lý luận chung về Nhà nước và pháp luật  Chủ biên: Ths Trương Thị Mỹ Hạnh Nơi XB: Lưu Hành nội bộ. Năm 2016.

2. Tập bài giảng: Luật Thương mại: Thành viên: Ths Trương Thị Mỹ Hạnh Nơi XB: Lưu Hành nội bộ. Năm 2016.

3. Tập bài giảng: Luật Lao động và An sinh xã hội Chủ biên: Ths Trương Thị Mỹ Hạnh Nơi XB: Lưu Hành nội bộ. Năm 2017.


KHEN THƯỞNG

1. Giấy khen chiến sĩ thi đua năm 2011

​2. Giấy khen chiến sĩ thi đua năm 2012

​3. Giấy khen chiến sĩ thi đua năm 2014

4. Bằng khen cá nhân xuất sắc của Bộ Trưởng, Bộ kế hoạch và đầu tư. Năm 2012


agario - kisaltmasi - diyet - ilahi dinle - film izle - cuma mesajlari - sarki sozleri - sarki sozleri - youtube