Cơ cấu tổ chức Khoa Kinh tế Cơ sở

DANH SÁCH CÁN BỘ GIẢNG VIÊN KHOA KINH TẾ CƠ SỞ

STT  Họ và tên  Chức vụ  Bộ phận   
1  ThS. Lê Thị  Kim Hải   Trưởng Khoa  Bộ môn Chính trị   Xem thông tin 
2  ThS. Trần Xuân  Dương   Tổ trưởng bộ môn  Bộ môn Chính trị   Xem thông tin 
3  ThS. Nguyễn Tiến  Lực  GV  Bộ môn Chính trị   Xem thông tin 
4  ThS. Nguyễn Thị  Ái Vân  GV  Bộ môn Chính trị   Xem thông tin 
5  ThS. Mai Thị Mỹ  Hằng   GV  Bộ môn Chính trị   Xem thông tin 
6  ThS. Trần Thị  Phi   GV  Bộ môn Chính trị   Xem thông tin 
7  ThS. Lê Huy Kim Hoàng  Anh   GV  Bộ môn Chính trị   Xem thông tin 
8  ThS. Trần Thị Kim  Thanh   GV  Bộ môn Chính trị   Xem thông tin 
9  ThS. Đào Thị Mộng Phương   Phó trưởng Khoa Kinh tế  Xem thông tin 
10  TS. Nguyễn Thị  Thoa  Tổ trưởng bộ môn Kinh tế  Xem thông tin 
11  ThS. Trương Thị Dung   GV Kinh tế  Xem thông tin 
12  ThS. Thân Thị Thanh  Thảo   GV Thống kê  Xem thông tin 
13  ThS. Trương Thị Bích  Chi   GV Thống kê  Xem thông tin 
14  ThS. Thái Thị Vân  Anh   Tổ trưởng bộ môn Toán  Xem thông tin 
15  ThS. Thiều Thị Kim Dung   GV Toán  Xem thông tin 
16  Thầy Nguyễn Hồng Quang  Tổ trưởng bộ môn Thể dục  Xem thông tin 
17  Cô Lê Thị  Lý   GV Thể dục  Xem thông tin 
18  Thầy Trần Minh Tâm  GV Thể dục  Xem thông tin 
19  Thầy Lê Văn  Tân   GV Thể dục  Xem thông tin 
20  ThS. Trương Thị  Mỹ  Hạnh   Phó trưởng Khoa  Bộ môn Luật   Xem thông tin 
21  ThS. Ng Thị Phương  Nhung   Tổ trưởng bộ môn  Bộ môn Luật   Xem thông tin 
22  ThS. Đỗ Thị Vân  Phương   GV  Bộ môn Luật   Xem thông tin 
23  ThS. Chu Thị Minh  Thương   GV  Bộ môn Luật   Xem thông tin 

 


agario - kisaltmasi - diyet - ilahi dinle - film izle - cuma mesajlari - sarki sozleri - sarki sozleri - youtube