ThS. Nguyễn Ngọc Minh

27/05/2022
 

Ảnh đại diện

Thông tin các nhân


Nguyễn Ngọc Minh

 

Họ và tên: Nguyễn Ngọc Minh

Ngày tháng năm sinh: 14/02/1982

Quê quán: Quảng Trị

Nơi sinh: Quảng Trị

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Kinh tế chính trị

Học vị, học hàm: Thạc sĩ Kinh tế chính trị năm 2011 tại Đại Học Kinh Tế Huế

Bộ phận công tác: Phòng khảo thí và Bồi dưỡng cán bộ (3/2020)

Giảng viên kiêm nhiệm

Giảng dạy: Chính trị, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam

Điện thoại: 0905.998.009

Email: nguyenngocminhktkh@gmail.com


QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

1. Từ 9/2004 đến nay: Giảng viên Tổ bộ môn Mác-Lênin, Khoa Lý luận chính trị, nay là Bộ môn Chính trị (10/2018)

2. Từ 5/2008 đến 10/2018: Tổ trưởng bộ môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam, Khoa Lý luận chính trị

3. Từ 8/2008 – 10/2015: Bí thư chi đoàn Khoa Lý luận chính trị, UVBCH Đoàn Trường

4. Từ 2012-3/2020: Bí thư chi bộ Học Sinh – Sinh Viên

5. Từ 3/2020 - đến 6/2021: Giảng viên kiêm nhiệm tại Tổ Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục

6. Từ 7.2021 - nay: Giảng viên kiêm nhiệm tại Phòng Khảo thí và Bồi dưỡng cán bộ


NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Đề tài cấp cơ sở: Sơ đồ Mô hình hóa môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Chủ nhiệm: ThS Nguyễn Ngọc Minh. Năm 2012.

2. Bài báo: Văn hóa ASEAN – hướng tiếp cận của sinh viên Việt Nam – Tạp chí Dạy Và Học số tháng 5/2017, trang 128,129,130


KHEN THƯỞNG

1. Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.  Năm: 2012


agario - kisaltmasi - diyet - ilahi dinle - film izle - cuma mesajlari - sarki sozleri - sarki sozleri - youtube