DHKT

Đại hội mẫu chi đoàn TADL2-18 Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng nhiệm kỳ 2019-2020

12/09/2019

Đại hội mẫu chi đoàn TADL2-18 Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng nhiệm kỳ 2019-2020.

Thực hiện kế hoạch số 46/KH-KTKH-ĐTN ngày 04/9/2109 của BCH Đoàn trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng về việc tổ chức Đại hội Chi đoàn, gày 12/09/2019, Chi đoàn TADL2-18 đã tổ chức Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2019-2020 tại Phòng 302 - Giảng đường E.

Đồng chí Võ Thị Minh Lan, Bí thư Đoàn trường cùng GVCN và các đồng chí trong BCH Đoàn trường dự đại hội mẫu

Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đ/c Võ Thị Minh Lan - Bí thư Đoàn trường, cô Trần Diệu Quyên - Cố vấn học tập của lớp. Các đồng chí trong BCH Đoàn trường, đại diện các chi đoàn các lớp và toàn thể đoàn viên chi đoàn TADL2-18.

BCH Chi đoàn trình bày báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2018-2019 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019-2020

Tại Đại hội, đại biểu đã được nghe BCH Chi đoàn trình bày báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2018-2019 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2019-2020. Trong nhiệm kỳ 2018-2019, BCH Chi đoàn có nhiều nỗ lực để xây dựng tổ chức công tác Đoàn ngày càng phát triển, các đoàn viên của chi đoàn năng động, nhiệt huyết tham gia tích cực vào các hoạt động của Nhà trường, nhiều các đồng chí tham gia vào các CLB, đội – nhóm của Đoàn thanh niên nhà Trường và dần trở thành những nhân tố chủ chốt. Đây cũng chính là dịp để BCH nhìn nhận lại những ưu, nhược điểm trong nhiệm kỳ vừa qua, đánh giá tiến độ thực hiện công việc đồng thời tìm hiểu lý do chưa được khắc phục. Từ đó, rút ra những bài học kinh nghiệm cho công tác nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới của chi đoàn.

Trên tinh thần làm việc dân chủ, nghiêm túc và đúng điều lệ, Đại hội đã bầu ra BCH chi đoàn nhiệm kỳ 2019-2020 gồm 3 đồng chí. BCH khóa mới đã nhận nhiệm vụ trước Đại hội, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, cùng toàn thể đoàn viên Chi đoàn đoàn kết thi đua học tập, rèn luyện để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ tới.

Đại hội chi đoàn QTKS1-17 đã diễn ra thành công tốt đẹp, đây là Đại hội Chi đoàn mẫu năm 2018 của Đoàn trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng, thông qua đó Chi đoàn các lớp sẽ học tập và rút kinh nghiệm để tổ chức thành công Đại hội Chi đoàn.