DHKT

THÔNG BÁO V/V MỞ LỚP TIẾNG NHẬT TẠI TRƯỜNG

27/11/2018

THÔNG BÁO V/V MỞ LỚP TIẾNG NHẬT TẠI TRƯỜNG
Nhà trường mở lớp tiếng Nhật miễn học phí cho đối tượng là sinh viên năm 3 tại trường.
Các bạn sinh viên có nhu cầu học đến đăng ký trực tiếp tại Trung tâm Đối ngoại và Tư vấn hỗ trợ HSSV, tầng 1 Nhà D.