DHKT

Danh sách lớp và kế hoạch dạy học và đánh giá chéo các lớp KNM- K39

01/07/2019

Danh sách lớp và kế hoạch dạy học và đánh giá chéo các lớp KNM- K39 ......................................................................

1. Tải về danh sách lớp K39Liên hệ :

1. Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ
143 Nguyễn Lương Bằng, Tp. Đà Nẵng - 02363732 322
Di động: 0905 169566 (Mr Châu) hoặc 0914026326 (Mr. Tuấn)
Email: trungtamdaotaoktkh@gmail.com

2.  Ban biên tập Website
Email: truongcaodangkinhtekehoach@gmail.com