DHKT

KH Số 81 Vv Tổ chức cuộc thi Thanh niên với văn hóa giao thông năm 2019 - Đoàn trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng

12/11/2019

KH Số 81 Vv Tổ chức cuộc thi Thanh niên với văn hóa giao thông năm 2019 - Đoàn trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng


Liên hệ :

1. Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ
143 Nguyễn Lương Bằng, Tp. Đà Nẵng - 02363732 322
Di động: 0905 169566 (Mr Châu) hoặc 0914026326 (Mr. Tuấn)
Email: trungtamdaotaoktkh@gmail.com

2.  Ban biên tập Website
Email: truongcaodangkinhtekehoach@gmail.com