DHKT

Kế hoạch ôn thi và cấp chứng chỉ các lớp KNM, Tiếng Anh cấp độ B quốc gia, CNTT cơ bản năm 2019 của Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ

02/11/2019

Kế hoạch ôn thi và cấp chứng chỉ các lớp KNM, Tiếng Anh cấp độ B quốc gia, CNTT cơ bản năm 2019 của Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ 

Điện thoại: 02363.732.322 - 0905.169.566 (Mr. Châu), 0914026326(Mr. Tuấn)

Email: trungtamdaotaoktkh@gmail.com

Website: http://cep.edu.vn/trungtamdaotaovaboiduongcanbo

Địa chỉ: Nhà D (Nhà dự án)


1. Kế hoạch tổ chức các lớp Kỹ Năng Mềm 2019 của Trung Tâm Đào tạo và Bồi dưỡng Cán bộ - Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng


2. Kế hoạch ôn thi và cấp chứng chỉ Tiếng Anh cấp độ B quốc gia 2019 của Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ


3. Kế hoạch khai giảng, ôn thi và cấp chứng chỉ chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản năm 2019 của Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ


Liên hệ :

1. Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ
143 Nguyễn Lương Bằng, Tp. Đà Nẵng - 02363732 322
Di động: 0905 169566 (Mr Châu) hoặc 0914026326 (Mr. Tuấn)
Email: trungtamdaotaoktkh@gmail.com

2.  Ban biên tập Website
Email: truongcaodangkinhtekehoach@gmail.com