DHKT

Kế hoạch khai giảng, ôn thi và thi cấp chứng chỉ chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản 2020

04/01/2020

Kế hoạch khai giảng, ôn thi và thi cấp chứng chỉ chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản 2020 - Trường Cao đẳng Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng

Sinh viên đăng ký tại Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ, nhà C. Điện thoại: 02363.732 322


Liên hệ :

1. Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ
143 Nguyễn Lương Bằng, Tp. Đà Nẵng - 02363732 322
Di động: 0905 169566 (Mr Châu) hoặc 0914026326 (Mr. Tuấn)
Email: trungtamdaotaoktkh@gmail.com

2.  Ban biên tập Website
Email: truongcaodangkinhtekehoach@gmail.com