DHKT

Giới thiệu về Khoa Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ

I. GIỚI THIỆU TRUNG TÂM ĐÀO TẠO & BỒI DƯỠNG CÁN BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KẾ HOẠCH ĐÀ NẴNG

Điện thoại: 02363.732.322 -02363.842.917

Email: trungtamdaotaoktkh@gmail.com

Website: http://cep.edu.vn/trungtamdaotaovaboiduongcanbo

II. CHỨC NĂNG & NHIỆM VỤ

1. Chức năng:

- Quản lý và tổ chức thực hiện quá trình đào tạo các lớp hệ vừa làm vừa học (VLVH) và bồi dưỡng ngắn hạn (kể cả các lớp đào tạo cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và kỹ năng mềm), các loại hình liên kết đào tạo và bồi dưỡng ngắn hạn.

2. Nhiệm vụ:

- Xây dựng kế hoạch phát triển đào tạo hệ vừa làm vừa học và các loại hình liên kết hợp tác đào tạo;

- Chủ động tìm kiếm đối tác liên kết về đào tạo và bồi dưỡng ngắn hạn, đề xuất cơ chế liên kết đào tạo;

- Quản lý quá trình đào tạo và cấp Giấy chứng nhận kết quả học tập, Chứng chỉ cho học viên các lớp đào tạo hệ VLVH và bồi dưỡng ngắn hạn;

- Tổ chức đào tạo, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng mềm;

- Quản lý viên chức và học viên thuộc Khoa theo sự phân cấp của Hiệu trưởng; quản lý lưu trữ hồ sơ tuyển sinh, hồ sơ học viên, điểm thi các loại của học viên;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

III. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN & MỘT SỐ THÀNH TÍCH NỔI BẬT

Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ (trước đây là Khoa Đào tạo tại chức và Bồi dưỡng cán bộ) được thành lập từ tháng 5 năm 2002 với chức năng và nhiệm vụ ban đầu được giao: Quản lý công tác đào tạo hình thức vừa làm vừa học, liên thông, liên kết đào tạo và bồi dưỡng cán bộ. Từ tháng 4 năm 2014, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học được sáp nhập về Khoa Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ với biên chế cán bộ hiện nay của Khoa có 05 người, trong đó 02 thạc sĩ và 03 cử nhân. Trên cơ sở đó, Khoa Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ được giao thêm chức năng và nhiệm vụ: Quản lý và tổ chức đào tạo, thi cấp Chứng chỉ ngoại ngữ và tin học; các lớp kỹ năng mềm.

Sau hơn 15 năm hình thành và phát triển, Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ thực sự là một đầu mối liên kết giữa nhà trường với các địa phương, sở ngành các tỉnh khu vực miền Trung và Tây Nguyên nói riêng và cả nước nói chung về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ kinh tế và kế hoạch. Với tinh thần chủ động, tích cực liên hệ mở rộng địa bàn liên kết đào tạo và trong việc tìm kiếm tạo nguồn tuyển sinh nên tập thể Khoa luôn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và đạt được một số thành tích khen thưởng như sau:

- Huân chương lao động hạng 3 của Chủ tịch nước;

- 1 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;

- 7 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- 2 Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng;

- Nhiều cá nhân được khen thưởng: 01 người được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng 3; 1 người được Thủ tướng chính phủ tặng bằng khen, 2 người được công nhận chiến sỹ thi đua cấp bộ, 8 lượt người được tặng bằng khen của Bộ trưởng và 13 lượt người được công nhận danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.Liên hệ :

1. Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ
143 Nguyễn Lương Bằng, Tp. Đà Nẵng - 02363732 322
Di động: 0905 169566 (Mr Châu) hoặc 0914026326 (Mr. Tuấn)
Email: trungtamdaotaoktkh@gmail.com

2.  Ban biên tập Website
Email: truongcaodangkinhtekehoach@gmail.com