DHKT

Kế hoạch dạy học và đánh giá chéo các lớp KNM - K31

12/07/2018

Kế hoạch dạy học và đánh giá chéo các lớp KNM - K31 - Xem và tải về tại đây


Liên hệ :

1. Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ
143 Nguyễn Lương Bằng, Tp. Đà Nẵng - 02363732 322
Di động: 0905 169566 (Mr Châu) hoặc 0914026326 (Mr. Tuấn)
Email: nntuankh@yahoo.com

2.  Ban biên tập Website
Email: truongcaodangkinhtekehoach@gmail.com