DHKT

Thông tin liên hệ Khoa Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ

19/10/2017

KHOA ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KẾ HOẠCH ĐÀ NẴNG

Điện thoại văn phòng Khoa: 02363732322 02363 732 322 hoặc 0905 169566 (Mr Châu) hoặc 0914026326 (Mr. Tuấn).

 Email: nntuankh@yahoo.com 


Địa chỉ: Nhà D (Nhà dự án) 


Liên hệ :

1. Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng cán bộ
143 Nguyễn Lương Bằng, Tp. Đà Nẵng - 02363732 322
Di động: 0905 169566 (Mr Châu) hoặc 0914026326 (Mr. Tuấn)
Email: nntuankh@yahoo.com

2.  Ban biên tập Website
Email: truongcaodangkinhtekehoach@gmail.com